• Operating address

  Krasnoyarsk, Yeniseyskiy trakt, builidng 5

 • New factory address
  Krasnoyarsk, "Deep Bypass Krasnoyarsk" highway at 18 km, building 1
 • Mailing address
  660119, Russia, Krasnoyarsk, p/o 14747
 • INN

  2461212522